Мама приспива Кристина..


Ще идвам тихо във съня ти..
ще те погаля нежно по нослето..
и ще ти кажа право в личицето..,
че ти мила дъще си ми във сърцето..

Лека нощ!