ПЕТИЦИЯ! МОЛЯ ПОДПИШЕТЕ!


Моля всички Вас, добри хора, които застанахте зад нашата кауза, да подпишете линка на петицията:


"Невинен до доказване на противното е ОСНОВНО човешко право! Справедливост за Максим и справедлива съдебна система!”