Истина....

Слънцето изгря,
слънцето се скри,
а под него - нищо ново.


Ние сме сега нашите мечти от някога преди.

За теб не знам,
но аз бях сам
почти през всички тези дни.


Колко съм раздал,
колко съм отнел,
времето ще заличи...

Но никой не успя
в мен да промени
твоите черти...