Моята приказка - Узбекистан !!! - 1-ва част

АЗИЯ
автор: Ксения КузмановаЗдравейте!
Тук ще споделя лична приказка от годините на
моето детство. Имах щастието и радостта да се родя в
прекрасно кътче на света, за което има малко разказани
истории и което заслужава да бъде посетено. Ще ви разкажа
за страна, в която се родих и израстнах, и с които й обичаи
започна и моето светоусещане. Заедно ще направим мисловно
пътешествие в два прекрасни града, от тази република и ще
се срещнем с хората, традициите, обичаите и възхитителните
пейзажи.Чувствата, които ме обливат в момента, в който пиша
тази история, до вас са несравними и в мен се пробужда един
спомен за корените, миналото и мечтаното бъдеще.

Географски факти на дестинацията:
Република Узбекистан е разположена в централните части на
Централна Азия, между две реки – Амударя, най-пълноводната
река в Азия и Сърдаря – най-дългата река, в Азия.Голяма
част от страната е заета най-вече от Туранската низина,
където са платото Устюрт и пустинята Къзълкум. Държавата
граничи с Туркменистан, Казахстан, Киргистан, Таджикистан,
Афганистан и Аралско море. Сам по себе си, като се вземе
предвид този факт, с разнообразието на култури, традиции и
обичаи на съседните държави, прави Узбекистан един център
на единство между колоритният сбор от разнообразието на
жителите му. Официалните валути са <сум> и <рубли>.
Климатът на Узбекистан е рязко континентален, засушлив.
Лятото температурите през деня често достигат 50°С , а
вечерите не падат под 20°С. През студените месеци
температурите варират от -3° до 3°С.

За жителите:
Жителите на Узбекистан са 24 милиона души. Преобладават
най-вече узбеци и руснаци, но има голяма съвкуспност и от
други народности – таджики, казахи, татари, корейци,
украинци, айзербайджанци и много други. Използваните
официално езици са узбекски и руски, но преобладава също и
таджикски. Религиозния състав се състои от мюсюлмани –
около 60%, християни (православни и католици), около 35%, а
останалите са будисти и юдаисти.