В Пловдив ще стартира единственият по рода си Клуб


Проект
„After Work Club”

Роля на клуба:
Клуба има за цел да бъде средство за комуникация между всички:
*маркетинг специалисти,
*рекламисти,
*PR специалисти,
*специалисти в ИТ технологиите,
*консултанти в различни професии и отрасли,
*HR специалисти,
*търговски персонал,
*модели и манекени,
*модни консултанти
*специалисти по финанси и продажби,
*приложни административни специалисти,
*инжинери,
*артисти, изпълнители, спортисти и сродни на тях приложни специалисти,
*специалисти по социална дейност,
*посредници в бизнес-услугите и търговията,
*асистенти на специалисти,
*имресариа,
*организатори на събития
*медийни специалисти и журналисти
*медиа планьори
*специалисти подбор на персонал
*BTL мениджъри и специалисти по методиката на BTL комуникациите (идейни проекти)
*специалисти Кетъринг обслужване
*анкетьори
*специалисти по директен маркетинг и продажби
*застрахователи и агенти
*собственици на рекламни агенции
*фотографи, писатели, дейци
*студенти
И всички, които търсят пътя към развитието си.

Организация на клуба:

Организацията на клуба ще се осъществява както следва:

1.Членски внос:
Членския внос ще се определя въз основа на разходите по организацията на сбирките на клуба. Той има за цел да покрие консумативи по мястото на провеждане на сбирките, порционите, които ще бъдат включени в престоя (напитки, кетъринг и т.н.), провеждане на официално откриване на клуба, годишнини, промоции, презентации и други важни събития за клуба. Членския внос се определя на база Порцион на Членовете, разходи (мобилни, пътни и др,..) на длъжностите, разходи за реклама и др,..

2.Програма на седмичните, месечните и годишните мероприятия.
Програмата ще бъде писана със събитие напред и ще бъде одобрявана своевременно по време на сбирките. Такива мероприя могат да бъдат презентации на членовете в отделните професии, като например организация на „Ден на маркетолозите и рекламистите”, като на тази сбирка всеки представител от професията ще може да сподели свои реализирани проекти, нови начини за реклама, предстоящи кампании в компанията, в която работи и други. Като на сбирката ще се провокират и дискусии по темата.

3.Формиране на Организационен състав. Клубен Борд
Организационния състав или т.нар. „Клубен Борд” ще има задачата да определя и дискутира предстоящите събития на клуба, да участва в организацията на сбирките по различни поводи, да бъде лоялен към членовете на клуба, да потдържа Книгата на членовете изрядна и да я актуализира, да представя новите членове на клуба, да търси начини за решаване на текущи проблеми на членовете, да поставя на дневен ред важни за решаване задачи и да търси начини за популяризиране на клуба и организацията. Членовете на Клубния борд ще поемат задълженията по определяне на мястото на провеждане на сбирките и преговорите със съответните заведения.

4.Книгата на Членовете: /The Book/
Книгата на членовете има за цел да води записки за всеки член, като отбелязва внесените членски вноски, проведените от всеки член презентации и реализирани идеи за клуба, да отбелязва приноса на всеки отделен член в развитието на клуба, да отбелязва всеки нов присъединен член, да вписва Членовете в „Клуб Борд” и приноса им, да отбелязва хронология на проведените сбирки и тематиката на събиранията и всички текущи и настъпили промени.

5.Периодичност на сбирките на „After Work Club”
Периодичността на събранията на клуба ще бъде определена веднъж в месеца, всеки последен петък на месеца. Промените на събранията, тематиката, подробностите по подготовката й ще бъдат обявявани на всеки член чрез Комуникатора.

6.Определяне на длъжност: Хронолог, Комуникатор с членовете
Разходите (мобилен телефон, ресурс Време, пътни разходи и др,.) на Комуникатора ще бъдат поети от членовете на „After Work Club”. Ролята на тази личност ще е да изпълнява функцията на комуникатор с всички членове, като ще има за цел да попълва данните на всеки член в „Address book”, по следната графика:

1. Име и Фамилия: 2. Рожденна дата: 3. Домашен телефон: 4. Служебен телефон: 5. Мобилен телефон: 6. Адрес на местоживеене: 7. Адрес на месторабота: 8. Е-майл: 9. Име на компанията/фирмата, в която работи: 10. Интернет страница на компанията/фирмата: 11. Заемана длъжност: 12. Бележки:

Комуникатора ще информира Членовете на Клуба за предстоящите срещи, мястото и часа на провеждане на срещите, тематиката на срещите, подробностите по подготовката и всички нужни комуникации по настъпили промени. Членовете на Клуба ще имат задължението да информират Комуникатора ако няма да присъстват на предстоящата сбирка или ако ще водят нови бъдещи членове за Клуба.

7.Определяне на длъжност Касиер на „After Work Club”
Той ще има за цел да събира членските вноски, да участва в разпределянето на бюджета, съвместно с „Клубен Борд”, да води отчет на разходите на членовете по Клуба и всички финансови въпроси. Разходите на Касиера ще бъдат поети от Членовете на „After Work Club”.

8.Определяне на длъжност Връзки с обществеността – PR на „After Work Club”
Ролята на длъжността е популяризиране на Клуба, като задачата е да се свързва с всички медии във връзка с инициативи на клуба, да пише статии за Клуба, да участва в оформянето на рекламни материали за Клуба и всички дейности отговарящи на заеманата длъжност. Разходите на PR-а ще бъдат за сметка на членовете на „After Work Club”.

9.Идентификация на Членовете на „After Work Club”
Целева група на „After Work Club” са:
*Хора с нова, модерна и интересна професия
*Ръководители, Мениджъри, Собственици, Анализатори и Консултанти в различни професии
*Хора, които знаят цената на информацията
*Тези, които търсят начин да „сверят часовника си”, с настъпващите иновации в неговата сфера
*Тези, които имат желание да развият бъдещи полезни социални контакти
*Консултанти по развитие на човека, персонала и фирмата
*Тези, които се нуждаят от нов начин на комуникация с целевата му бизнес аудитория

10.Образец на Порциона и визията на сбирките :
*Безалкохолна напитка, Предястие или Хапки (студени), алкохолна напитка или коктейл
*Заведение тип „Chill Out Cafe”, приятна музика, непринудени отношения
*dresscode: неофициално, спортно-елегантно;

11.Членство:
Единственият начин, за да станеш Член е да бъдеш поканен от Член на „After Work Club” !!!

Ползи от създаването на „After Work Club”
Създаването на Клуба се основава на идеята за обединяване на отделите във фирмите и компаниите в гр.Пловдив и създаването на нов начин на комуникация между специалистите в различните професии.
Мисията на Клуба ще е да създаде едно общество с единни и разширяващи се интереси, като всеки Член в бъдеще да се инициира с членството си.
Целите на Клуба са съсредоточени в създаването на тясна връзка за обмен на нова информация и иновации в различни сфери, като насърчава идеите и креативността на всеки Член.
Съществуването на Клуба ще е свързано с решаването ежедневни работни проблеми на Членовете, чрез взаимни дискусии на сбирките. Клуба ще е място за обмен на опит и идеи между Членовете.Спонсорство
Бъдещите планове на „After Work Club” са да създаде дарителски фонд, който ще се потдържа от компаниите, в които работят Членовете на Клуба и от доброволни Спонсори. Плановете са свързани с финансиране на различни професионални проекти и мероприятия, лекции и "open business" обучения в помощ на Членовете на Клуба и идеята на съществуването му.
Проектите ще засягат главно подобряването на компетентността на различните специалисти в различните професии, с цел разширяване на знанията и по-добра подготовка за бързо развиващите се и все по-взискателни бизнес отношения.
Очаквайте скоро новини по сформирането на клуба!
Ако имате желание да кандидатствате за Член на "After Work Club" пишете на : kseniq.kuzmanova@gmail.com или на afterworkclub@gmail.com

Ксения Кузманова - Oрганизатор
Kseny